ซื้อบัตรเข้างาน

ระบุรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อทำการจองบัตรของคุณ

ผู้ซื้อบัตร

@

ประเภทบัตร

Watch all sessions

Re-run Access

200 USD Save 180 USD
20 USD Approx. 84 MYR

- All access for re-run and on-demand sessions online
- Access to virtual exhibiton and claim FREE offers from over 100+ booths
- Free swag bag
- For Malaysians, it is HRDF claimable


Delegate

200 USD Approx. 834 MYR

- All access for on-demand sessions online
- AI-powered B2B matching and networking
- Invitations to workshops and masterclasses
- First in line for special exclusives
- Personalized swag bag
- For Malaysians, it is HRDF claimable
* Bonus: GET FREE 3-modules workshop by Future Cities Academy ASEAN
- FOUNDATION MODULE 1: The Fundamentals
- FOUNDATION MODULE 2: Action Essentials
- FOUNDATION MODULE 3: Elective

SOLD OUTT

ทั้งหมด 0 ใบ
รวมเป็นจำนวน
USD

เมื่อคุณลงทะเบียน ถือว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ TECHFEST LIVE 2020 แล้ว